Δημοσιεύσεις

/Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

By |Μάιος 15th, 2015|

Δημοσιευμένα ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

«Ultrasound attenuation measurement of the calcaneus in postmenopausal women   with fracture of the upper end of the femur and the lower end of the radius».

E.K.Drettakis, G.Kontakis, K.Steriopoulos, K.E.Dretakis.
In vivo Assessment of Bone Quality by Vibration and Wave Propagation  Techniques. Part III, ed by  G Van der Perre, G Lowe […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοσιεύσεις