76ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα στις 14-17Οκτωβρίου 2020