Ένα υπέροχο εντατικό course ρομποτικής γόνατος και ισχίου τελείωσε στο νοσοκομείο Kirchberg στο Λουξεμβούργο. Πιστοποιήσαμε ιατρούς από Αυστρία Γερμανία και Ιταλία.