Δούσμανη 20A, 16675, Γλυφάδα, Τηλ: 210 8947776, 6945 807 040

Διευθυντής της Β’ Ορθοπαιδικής Kλινικής στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
Ερυθρού Σταύρου 4, Μαρούσι 15123, Τηλ: 210 6867697, 6945 807 040