Βλαστοκύτταρα. Αυξητικοί παράγοντες

Οι πρώτες καλλιέργειες κυττάρων για ορθοπαιδική χρήση ήταν οι καλλιέργειες κυττάρων αρθρικού χόνδρου στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα των πρώτων αυτών τεχνικών ήταν μέτρια και το κόστος πολύ υψηλό.

Τα τελευταία χρόνια η επανάσταση που συντελείται με την πρόοδο της γενετικής μηχανικής έχει οδηγήσει σε πραγματική χρήση βλαστοκυττάρων – stem cells στην ιατρική με πολύ σημαντικά αρχικά αποτελέσματα. Οι πρώτες περιπτώσεις χρήσεις βλαστοκυττάρων αφορούσαν νευρολογικά και καρδιολογικά περιστατικά αλλά σταδιακά ξεκίνησε και η εφαρμογή στην ορθοπαιδική. Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκείς για να στηριχτεί ένα απόλυτα ακλόνητο επιστημονικό συμπέρασμα και ο λόγος βρίσκεται στις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι έρευνες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ωστόσο τα αρχικά αποτελέσματα από την χρήση διαφοροποιημένων βλαστοκυττάρων σε ενδαρθρικές εγχύσεις όταν υπάρχει αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Επίσης η χρήση των αυτόλογων παραγόντων από αιμοπετάλια γνωστή ως PRP που έχει εφαρμοστεί από την ομάδα μας τα τελευταία χρόνια έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Για την γνώση μας στον τομέα αυτόν οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Μ. Παπαχαραλάμπους παθολόγο εξειδικευμένο ιατρό αντιγήρανσης που ενέπνευσε την όλη προσπάθεια.