Αρθροσκοπική Χειρουργική

Αρθροσκοπική Χειρουργική είναι η χειρουργική που εκτελείται με χρήση κάμερας και ειδικών εργαλείων με ελάχιστες οπές μήκους περίπου ενός εκατοστού.

Η χρήση της μεθόδου άρχισε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 70 με εφαρμογή στην άρθρωση του γόνατος και στόχο την επίλυση προβλημάτων των μηνίσκων. Σήμερα η αρθροσκοπική χειρουργική έχει εξελιχθεί σε απίστευτο βαθμό και εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις αρθρώσεις του σώματος. Η πιο συχνή θέση χρήσης της μεθόδου παραμένει η άρθρωση του γόνατος όπου αντιμετωπίζουμε πλέον πλήρως κάθε τραυματισμό στην άρθρωση με βασικότερες ενδείξεις τις ρήξεις χιαστών, μηνίσκων πλαγίων συνδέσμων και όλων των τραυματισμών του αρθρικού χόνδρου.

Δεύτερη σε συχνότητα άρθρωση είναι η άρθρωση του ώμου όπου αντιμετωπίζουμε ρήξεις των τενόντων του στροφικού πετάλου (rotator cuff) αστάθειες και σύνδρομο προστριβής.  Άλλες αρθρώσεις στις οποίες εφαρμόζουμε με μεγάλη επιτυχία αρθροσκοπικές τεχνικές είναι η άρθρωση του ισχίου, η ποδοκνημική άρθρωση, η πηχεοκαρπική άρθρωση και η άρθρωση του αγκώνα.

Η χειρουργική αρθροσκοπική ομάδα που περιλαμβάνει τους ιατρούς τους νοσηλευτές, τους τεχνικούς υποστήριξης των μηχανημάτων και τους φυσιοθεραπευτές είναι απόλυτα συμπαγής και άριστα συντονισμένη με μοναδικό σκοπό το άριστο τελικό αποτέλεσμα.